طرح مشکلات به همراه ارائه راه حل در رسانه‌ها، جلب مشارکت مردم و مسئولان نیاز امروز کشور است/ رسانه با گفتن واقعیت های مثبت و منفی و انعکاس مطالبات مردم می‌تواند مردم را امیدوار کند

روز پلاس . ۱۴۰۱/۵/۱۵،‏ ۲۲:۴۶


به گزارش روزپلاس، دکتر اکبر نصراللهی درگردهمایی بزرگ مدیران روابط عمومی‌های استان مازندران در ساری در تشریح آسیب های روابط عمومی در تبیین واقعیت های کشور افزود: نگاه و تصویر نادرست روابط عمومی‌ها به خود و بخش های بیرونی و ضعف های تخصصی مثل سوژه یابی کلیشه ای و ضعیف، شناخت ناکافی از مراحل مختلف خبر، تعامل نادرست با رسانه ها ، غلبه رویکردهای کمی، رویدادی و سنتی و راهبردهای انکار، سکوت و انفعالی، بازی در میدان منابع خبری و بی توجهی به اصل بالانس و توازن در تولید و پوشش اخبار ازجمله ضعف های مهم روابط عمومی‌ها است.
 نویسنده کتاب راهنمای پوشش خبری گفت: باوجود پدیده ارتباط جمعی شخصی و خروج کنشگری از انحصار، همچنان بسیاری از روابط عمومی ها و رسانه ها شناخت سنتی و فهم ابتدایی از اخبار دارند و  تحت تاثیر این نوع شناخت سنتی از مخاطبان و رسانه، منفعل دانستن مخاطبان و غفلت از دسترسی ها و امکانات آنها و همچنین درک نکردن فضای رقابتی کار فقط برخی سوژه ها را پوشش می‌دهند و از شکار شناسایی و مدیریت بسیاری از سوژه های ناب و مورد نیاز مردم  ناتوانند.
دکتر نصراللهی همچنین گفت: افراط خبرنگاران در طرح مشکلات بدون ارائه راه حل و در مقابل غلبه امور تشریفاتی و غیرواقعی و تولید و انتشار یک طرفه فعالیت های مسئولان از مشکلات مزمن رسانه ها و روابط عمومی ها است . رسانه ها و روابط ها با گفتن واقعیت های مثبت و منفی و انعکاس مطالبات مردم و مشکلات کشور در کنار راه حل های آن ها می تواند مردم را امیدوار، راهبرد جهاد تبیین را محقق وکشور را از محاصره تبلیغاتی دشمن خارج  کنند. رسانه فراموشی هدف رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، مازندران را آسایشگاه و هدیه خدا به مردم ایران دانست و گفت: مازندران باید در حد ملی در رسانه ها مطرح، تبیین، جریان سازی و توسعه آن محقق شود.
استاد مازندرانی ارتباطات ورسانه همچنین با اشاره به ظرفیت های عظیم و انحصاری مازندران در زمینه های مختلف اقتصادی،گردشگری، محیط زیستی و فرهنگی تاکید کرد برای توسعه مازندران به داشتن رسانه های حرفه ای، مسئول، آگاه و جسور و همراهی آن ها و حقیقتا جهاد تبیین نیاز  است اما متاسفانه از ظرفیت عظیم رسانه برای انعکاس واقعیت های استان و پیشرفت و توسعه آن  استفاده نشده است. 
وی با بیان اینکه رسانه های استان باید با شناخت دقیق نیازها و مسائل و مشکلات استان و با پرهیز از نگاه بخشی و در اقدامات روندی و هم افزا اولویت های استان را پیگیری، مطالبه و محقق کنند، تاکید کرد: مشکلات استان با تدوین پیوست رسانه ای توسعه مازندران ، هم افزایی و همدلی بین رسانه‌ها و مسئولان و نخبگان محقق خواهد شد.
نویسنده کتاب راهنمای پوشش اخبار بحران در رسانه های حرفه ای افزود: باوجود رتبه دوم استان مازندران در زمینه تعداد رسانه ها درکشور و قدمت حدود 110 ساله رسانه های استان متاسفانه رسانه های مازندرانی در جریان سازی و طرح مطالبات  مردم در زمینه های موضوعات راهبردی استان مثل  پسماندها و زباله ها،گردشگری، نابودی جنگل‌ها و گونه های نادر حیوانات، تخریب محیط زیست، هدر رفت آب و ارتباطات جاده ای ناتوان بوده‌اند. 
وی همچنین گفت: فقدان تولید و پرداخت اختصاصی یا ناکافی بودن آن، حضور کم رنگ مردم در رسانه های استان، ورود آسان افرادغیرحرفه ای به سازمان های رسانه ای، غلبه انگیزه های اقتصادی، نگاه سطحی، حاشیه ای، اداری و سیاسی بر نگاه حرفه ای، استانی و ملی، فقدان نگاه روندی و تحلیلی، رقابت در طرح مشکل به جای طرح مشکل به همراه راه حل، استفاده ناکافی یا بسیارکم از ظرفیت نخبگان مازندرانی، سواد رسانه ای پایین رسانه ها و مسئولان استان  و فقدان پیوست رسانه ای برای توسعه مازندران از دیگر مشکلات مهم استان مازندران است که با بازسازی سریع در سازمان رسانه ای استان، تدوین و اجرای پیوست رسانه ای توسعه استان، آموزش مستمر و هدفمند و حمایت همه جانبه  از رسانه ها  قابل حل است .
رئیس دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نقش مسئولان و روابط عمومی ها در جهاد تبیین بسیار مهم است چون خواستگاه و منشاء خبر هستند اگر آنها وقایع را درست و بموقع و دربسته‌های جذاب روایت کنند  و اجازه بدهند روایت شود رسانه های معارض تقویت وکشور متضرر نمی شوند.
نویسنده کتاب راهنمای پوشش خبری با اشاره به خروج کنشگری از انحصارگفت زمانی کنشگری انحصاری بود و سازمان‌های غیررسانه‌ای و رسانه‌ای در محدوده کشور و منطقه خاصی فعال بودند. این محدودیت جغرافیایی وظایف و هنجارهای خاصی را بر آنان تحمیل می‌کرد اما اینک انحصار نیست؛ همه کنشگر هستند بنابراین همین تغییر و تحولات وظایف جدیدی را برای کنشگران حوزه های مختلف ایجاب می‌کند که ضرورت دارد در برنامه‌ریزی‌های خود، آن ها را لحاظ و رویکرد و راهبرد مناسبی را اتخاذ کنند.
رئیس دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه با بیان اینکه تحولات رسانه ای و  پدیده ارتباط جمعی شخصی را نباید برای سازمان ها و کشورهایی که در این زمینه برنامه و حضور هوشمندانه و بموقع دارند تهدید تلقی کرد هشدار داد کندی و تاخیر در «شناخت» و «تنظیم و تطبیق» با شرایط و آرایش جدید رسانه ای برای کشور و رسانه ها بسیار گران تمام خواهد شد، به گونه‌ای که جبران آن شاید غیرممکن باشد.
مطالعه خبر در منبع

نظرات کاربران
    برای ارسال نظر، لطفا وارد شوید.

    اخبار مشابه